= podstawowa ekspozycja | = dobra ekspozycja | = bardzo dobra ekspozycja